Naše Poslanstvo

Podjetje Interprofing d.o.o., je aktivno na področju prodaje in vzdrževanja maziv že 15 let. Zaradi različnih negativnih vplivov in onesnaževalcev, izbira kvalitetnega maziva ni dovolj. Vzdrževalni procesi in ukrepi so ključnega pomena in storitev industrijskega čiščenja sodi zraven.Investirali smo v najsodobnejšo opremo in izobraževanje. S storitvijo industrijskega čiščenja vplivamo na višjo kvaliteto proizvoda in delovnega okolja.

Odzivi strank in povečanje povpraševanja, predvsem pa inovativni pristop, nas je pripeljal do novih tehnologij in aplikacij.Uporaba suhe pare, suhega ledu ter čiščenje z specialnimi čistilnimi mediji, nam omogoča učinkovit rezultat in izboljšuje konkurenčnost.

BOŠTJAN VERTAČNIK
BOŠTJAN VERTAČNIKDirektor Družbe

Razmišljamo dolgoročno, zato se hitro odzivamo in prilagajamo.

Smo edini ponudnik mobilne storitve industrijskega čiščenja v Sloveniji s kompletno ponudbo tehnologij in ustrezno opremo za vse industrijske panoge. Z našo opremo in znanjem, učinkovito odpravljamo tudi posledice požara, poplave, sanacije v gradbeništvu, restavriranju idr.

Ponosni smo na naš prispevek k ekološkemu osveščanju in varnem delovnem okolju. Spodbujamo promocijo zdravja in varstva pri delu. Prepričani smo, da le na tak način zvišujemo učinkovitosti in pozitivno vzdušje.

Storitev industrijskega čiščenja izvajamo kvalitetno in v bistveno krajšem času. Znižujemo stroške, pozitivni učinek pa se prenaša tudi na končni proizvod.  Naša storitev omogoča lažje pridobivanje in izvajanje standardov ( ISO 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001 idr. ) višje kakovosti, konkurenčnosti, ekologije, varnosti in varstva pri delu.

Hitro

Kakovostno

Konkurenčno